Deprem Risk Raporu

Bina sahiplerinden birine ait tapu fotokopisi. (Kanuna göre Afed Risk raporunun hazırlanması için bina daire sahiplerinden birinin Yetkili Kuruluşa başvurması yeterlidir. Başvuruda bina ortak kararı, çoğunluğu gerekli değildir.)

Binanın; ilgili İdare'nin (Belediye,Özel idare,Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,Serbest Bölge Müdürlüğü) İmar Müdürlüğü'ne başvurularak arşiv statik ve/veya mimari projesinin temini.

İlgili İdarede binaya ait Arşiv proje bulunamadığı takdirde binanın taşıyıcı sistem rölöve projesinin hazırlanması.

DEPREM RİSK RAPORU ÖNCESİ HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;

İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi

Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;

Başvuru Dilekçesi

Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)

Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

YETKİLİ KURUM VEYA KURULUŞÇA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Mevcut Projesine göre binanın yerinde gözlemsel olarak tespiti

Binada oluşmuş yapısal hasarların belirlenmesi

Bina beton kalitesinin belirlenmesi için TS EN 13791 göre karot ile beton örneği alınması

Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlıktan yetkili yapı laboratuarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması

Elektronik cihazlarla Röntgen çekimi ve betonların pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin ve sargı aralıklarının tespiti

Binanın oturduğu zeminin taşıma kapasitesi, depremselliğinin belirlenmesi ve zemin etüd raporunun hazırlanması

Binanın bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, statik hesapları yapılarak Deprem Performansının belirlenmesi

Yapılan tüm çalışmalar sonucu binaya ait Afed Risk Raporunun hazırlanması.